Klub bjelovarskih književnika Klub bjelovarskih književnika

Rusan Časopis za književnost, kulturu i druga društvena zbivanja

Vrela Glasilo Ogranka Matice hrvatske Daruvar za znanost, kulturu i umjetnost
Pjesnici u Tomašu

3. Pjesnici u Tomašu

KNJIŽEVNO-KULTURNA MANIFESTACIJA u sjećanje na pjesnika Branka Kreštana.

3. svibnja 2013. godine u 20,00 sati, Mjesni dom u Tomašu.

Pod pokroviteljstvom Grada Bjelovara.

Manifestaciju su pomogli: Grad Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija, Općina Veliki Grđevac, Vijeće ogranaka Matice hrvatske Bjelovarsko-bilogorske županije, I. osnovna škola Bjelovar - područni odjel Tomaš, Udruga “Komedija” Tomaš, Microled.