Članovi Kluba
Klub bjelovarskih književnika Klub bjelovarskih književnika

Rusan Časopis za književnost, kulturu i druga društvena zbivanja

Vrela Glasilo Ogranka Matice hrvatske Daruvar za znanost, kulturu i umjetnost

Željko Stubičan

Rođen je 1955. godine u Bereku od majke Dragice i oca Pavla. Siromašna mu obitelj nije mogla omogućiti obrazovanje kakvo je želio i stoga odlazi u Sloveniju gdje završava srednju školu. Bavi se pisanjem, slikanjem i folkloristikom. Objavio je zbirku pjesama „Prečacom preko snova“ i roman „Pod zidinama Gariča“.


Otec i mati

Jen ćošek od dvisto fati,
kod Jakima svetog, kopriv i drača,
i ono nekaj zapušćene loze
vu tal joj dali otec i mati.

I pol rali kakve, takve mekote
na severne strane, med grmima tuđim,
tam kraj branjevne guste
de se svinje divlje legu i kote.

On je pa, potle, šlingercu, vučeć,
vu planine, pod bukvom, kravcu stekel,
ona pa drugu, okraj kuće i polju,
škrbeć i trpeć i na stranu mečuć.

Tolko godin skupa, godin puno,
o Svječnice bu spomen kak su se zeli,
i on bu zato, fertuna da si zešije,
crnog glota kupil joj na dar.

Ona njem ono kaj sve bole liječi,
najviše kaj se more steći,
ona njemu imutak najveći:
„Puno te volim.“ Tri slatke riječi.