Članovi Kluba
Klub bjelovarskih književnika Klub bjelovarskih književnika

Rusan Časopis za književnost, kulturu i druga društvena zbivanja

Vrela Glasilo Ogranka Matice hrvatske Daruvar za znanost, kulturu i umjetnost

Slaven Klobučar

Slaven KlobučarRođen 9. veljače 1980. godine u Bjelovaru. Poeziju i prozu piše nekoliko godina, a bavi se i etnografskim radom. Objavljivao u raznim časopisima i zbornicima te kazivao poeziju u raznim prigodama i na radiju. Objavio zbirku pjesama „Amfora“. Inicijator je i voditelj pjesničkih susreta „Pjesnici u Tomašu“. U pripremi je njegova druga zbirka pjesama. Tajnik je Vijeća Ogranaka Matice hrvatske Bjelovarsko-bilogorske županije.


Vrteći se u krug

U proljeće sam te tražio;
u propupaloj šumi,
u mirisu voćaka,
u blagosti kiša.

U ljetu sam te vidio;
u pogledu strankinje,
u mirisu borova,
u hladovini ispruženu.

U jesen sam te pratio;
u letovima ptica,
u mirisu kestenja,
u rodnosti polja.

Zimi sam te volio;
u toplini ognjišta,
u bjelini snjegova,
u mirisu Božića.

U svemu sam te tražio,
u svemu pronašao,
u svemu izgubio,
u svemu i Sam nestao.


Ljubavna

Hoću li te voljeti
kad ćeš se božanstveno svlačiti

i kad ćeš našoj djeci
pričati iste priče
i dijeliti iste savjete
od kojih si kao mlada
uporno zazirala.

Hoću li te voljeti...

U mirisu zagorene pečenke,
u rublju umrljanu blatom,
u prašini usisavača,
napadima smijeha,
razbijenoj vazi,
depresiji,
napadima plača...

Hoću li te poželjeti
pijanu i blijedu
nakon dvadeset godina
mature,
ispruženu na krevetu
sa tako sexy
otkrivenim bedrom...

Hoću li te i tada
moći voljeti
kad oslijepim od starosti,
izgubim osjetila, okus,
i kad ću ovim istim prstima
opipavati svijet...

I kad ću samo u mislima
pronalaziti ljubav
za onu malu, neokaljanu,
životom ne pokvarenu
djevojčicu...tebe...