Članovi Kluba
Klub bjelovarskih književnika Klub bjelovarskih književnika

Rusan Časopis za književnost, kulturu i druga društvena zbivanja

Vrela Glasilo Ogranka Matice hrvatske Daruvar za znanost, kulturu i umjetnost

Dalia Valjak

Rođena je 1. rujna 1983. godine u Bjelovaru. Pjesme objavljuje u skupnim zbirkama, u zborniku Hrvatskog sabora kulture i u časopisu „Rusan“, te na raznim web stranicama, kao i na stranicama vlastite izrade. Apsolvent je na Učiteljskoj akademiji sveučilišta u Zagrebu, podružnica Čakovec. Su-osnivač je Kluba bjelovarskih književnika. Uz poeziju, bavi se i fotografijom.


Pjesme u rimi i one koje nisu

Pjesme u rimi
i one koje to nisu,
plove u plimi
i lebde u visu

i u tome divljem plesu,
kroz taj ludi vrtlog boja
moje misli pršte, tresu:
ta je pjesma samo moja!

Prepuna nesnosne gladi
vrvi od obijesnog smijeha –
poruka tmurna za druge;
prepuna, prepuna grijeha!

Kujem Vaš okov, mili
i bojim se, bit će Vam tijesan;
tu, gdje još niste bili
množi se moja plijesan.

Duboko utisnut dojam
o čuđenju, rušenju, stvaranju...
konačno, rađa se pojam
u mom vlastitom izgaranju!
Vi svestrano gledate na se –
pametno, moralno biće.
da ste obično prase,
moje je, moje otkriće!

I jedna stvarnost popravlja sliku;
iza tog Vašeg hrabrog lica,
u tom tako junačkom liku
krije se strašna kukavica!

Pjesme u rimi i one koje nisu.
Moj um nahranjen Vašim stoji.
I jednom probranom mišlju
Vama sad nepoznat oblik kroj.